ZAVARIVAČ MIG/MAG POSTUPKOM

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom putem verificiranog programa za vaše potrebe.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom može se upisati osoba sa:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za poslove zavarivača MIG/MAG postupkom.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 240 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio nastave u trajanju od 59 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 181 sat realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima (radionica opremljena za MIG/MAG zavarivanje ili praktikum zavarivanja).

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u radu s uređajima, opremom i alatima za zavarivanje MIG/MAG postupkom,
  • izraditi žljebove na metalnim materijalima i postaviti (pozicionirati) u položaj za zavarivanje prema radioničkim i montažnim crtežima,
  • provoditi kontrole ispravnosti plinskih instalacija,
  • pripremiti uređaje, opremu i alat za početak rada, rukovati njima na stručan i siguran način te ih pravilno transportirati i odlagati (skladištiti),
  • zavarivati MIG/MAG postupkom upotrebljavajući različite tehnike i položaje zavarivanja prema pravilima struke,
  • provoditi preglede uređaja, opreme i alata te voditi potrebnu dokumentaciju,
  • otkriti i prijaviti manje kvarove na uređajima, opremi i alatima, zamijeniti oštećene i istrošene dijelove,

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.