Signalist- vezač tereta

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba u zanimanju Signalist-vezač tereta putem verificiranog programa.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za signalista/icu – vezača/icu tereta mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova signalista/-ice – vezača/-ice tereta

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA SIGNALIST- VEZAČ TERETA

  1. Opisati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenosa tereta.
  2. Vezati teret na ispravan način vodeći računa o težini tereta te vrsti i konstrukciji dizalice za prijenos.
  3. Razlikovati vrste signala i načine upotrebe pojedinih signala ovisno o različitim situacijama pri prijenosu tereta.
  4. Signalizirati na ispravan način dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri prijenosu tereta dizalicom
  5. Održavati sredstva za vješanje i vezivanje tereta te signalne uređaje na ispravan način.
  6. Primijeniti pravila zaštite na radu i zaštite od požara te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 20 sati izvodi se u učionici ustanove.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 100 sati obavlja se na poligonu/gradilištu pojedinačno.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.