RUKOVATELJ DROBILICOM ZA KAMEN

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba u zanimanju rukovatelj drobilicom za kamen putem verificiranog programa.

UVJETI UPISA

  • 18 godina života
  • završena osnovna škola,
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMARUKOVATELJ DROBILICOM ZA KAMEN”

  • Razlikovati granulometrijski sastav drobljenog, mljevenog, sijanog kamenog materijala izdvojenog razdvajanjem (separacija),
  • pripremiti drobilicu za kamen za početak rada,
  • rukovati drobilicom za kamen  na stručan i siguran način,
  • prepoznati opasnosti pri rukovanju drobilicom za kamen,
  • provoditi osnovno održavanje drobilice za kamen te voditi  radnu evidenciju,

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 48 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati se izvodi u radnim uvjetima rukovatelja drobilicom za kamen u kamenolomu, radnom/edukacijskom poligonu tvrtke s kojom je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.