Preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš

Preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje tri godine (180 ECTS bodova), a završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca inženjer/ka Sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša (univ.bacc.ing.sec.).

Sveučilišni studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš je prvi i jedini u RH koji objedinjava tri važna područja sigurnosti: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša. Izvodi se kao sveučilišni redoviti i sveučilišni izvanredni studij, kako bi se omogućilo i studiranje osobama koje su u radnom odnosu.

Sve dodatne informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanja za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća, pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na web stranici Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (www.simet.unizg.hr)  ili pozivom u studentsku referadu na broj: 044/533 379, lokal 108 ili upitom na elektroničku poštu matic@simet.unizg.hr.

Pročitajte više:

POSTANI STUDENT! UPIŠI NAJTRAŽENIJI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.