PLINSKO ZAVARIVANJE- OSPOSOBLJAVANJE

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju plinsko zavarivanje putem verificiranog programa za vaše potrebe.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za poslove plinskog (autogenog) zavarivanja može se upisati osoba sa:

  • navršenih 18 godina života,
  • završenom najmanje osnovnom školom,
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova plinskog zavarivanja.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 320 sati će se realizirati redovitom i konzultativno – instruktivnom nastavom.

Teorijski dio nastave u trajanju od 55 sati, realizirati će se u učionicama ustanove a praktični dio nastave u trajanju od 265 sati će se realizirati pod nadzorom poslodavca sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima (praktikum zavarivanja ili radionica opremljena za plinsko zavarivanje).

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Rukovanje alatima, priborom i uređajima za plinsko zavarivanje,
  • čitati tehničko tehnološku dokumentaciju,
  • primjenjivati ISO EN HRN standarde,
  • zavarivati i navarivati dijelove postupkom plinskog zavarivanja,
  • ispunjavati potrebnu radnu dokumentaciju i dokumentaciju o evidenciji stanja alata, pribora i uređaja,
  • primjenjivati propise zaštite na radu i zaštite okoliša.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.