Obveze poslodavca prilikom zapošljavanja radnika

Obveze poslodavca prilikom zapošljavanja radnika prema Zakonu o radu, su sklopiti ugovor o radu u pisanom obliku s radnikom, te je dužan za obavljeni rad radniku isplatiti plaću.

Poslodavac je dužan radniku osigurati uvjete za rad na siguran način i način koji ne ugrožava zdravlje radnika.

Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja poslova.

Obveze poslodavca su i zabrane izravne ili neizravne diskriminacije na području rada i uvjeta rada.

Poslodavac je obvezan prije stupanja radnika na rad omogućiti radniku da se upozna s propisima u vezi s radnim odnosima te ga je dužan upoznati s organizacijom rada i zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu.

Propisi o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, kolektivni ugovor i pravilnik o radu moraju se na prikladan način učiniti dostupnima radnicima.

Poslodavac je dužan radniku dostaviti primjerak prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Pročitajte više:

OTVORILI STE TVRTKU, OBRT, AGENCIJU, SERVIS.., ŠTO VAM JE POTREBNO DALJE ČINITI ?

PROCJENA RIZIKA – KAKO JE IZRADITI?

E-LEARNING – OSPOSOBLJAVANJE OD KUĆE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.