Novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske donijelo je novi Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu.

Pravilnikom se propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, poništavanja i ukidanja ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje je dano ovlaštenje, unos i ažuriranje podataka te izvješća koje ovlaštene osobe putem Informacijskog sustava zaštite na radu dostavljaju ministarstvu nadležnom za rad, stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenim osobama te obveze i način evidentiranja ovlaštenja.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. Pravilnika, ako ima zaposlenu osobu s najmanje završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem odnosno najmanje završenim specijalističkim diplomskim stručnim studijem iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti.

Zaposlena osoba iz članka 3, stavka 1. mora biti stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio) s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu te zaposlena na najmanje pola radnog vremena.

Fizičkoj osobi koja kao nositelj ovlaštenja sama obavlja poslove može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1. i 2. Pravilnika ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno najmanje završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, te ako je stručnjak zaštite na radu (opći i posebni dio) s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu i ako je zaposlena na najmanje pola radnog vremena.

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu omogućuju poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi izdavanje ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu iz članka 2. stavka 1. Pravilnika, ako ispunjava uvjete propisane člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 4. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 1. točke 4. Pravilnika, omogućuju izdavanje ovlaštenja ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu, od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi omogućuje izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti, od kojih jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi može se izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih (polje kemijsko inženjerstvo), biotehničkih, prirodnih (polje biologija ili kemija) ili medicinskih znanosti (polje temeljnih medicinskih znanosti i polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite).

Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 1. točke 5. ovoga Pravilnika može se izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih (polje kemijsko inženjerstvo), biotehničkih, prirodnih (polje biologija ili kemija) ili medicinskih znanosti (polje temeljnih medicinskih znanosti i polje javnog zdravstva i zdravstvene zaštite).

Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih, društvenih ili medicinskih znanosti te su stručnjaci zaštite na radu (opći i posebni dio).

Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. Pravilnika su osobe s najmanje dvije godine radnog iskustva u području zaštite na radu.Radno iskustvo u području zaštite na radu, u smislu odredbi Pravilnika je:

1. rad na neposrednim poslovima stručnjaka zaštite na radu nakon položenog općeg i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

2. rad na poslovima inspektora rada u području zaštite na radu

3. rad u tijelima državne uprave na poslovima zaštite na radu.

Stručnjaci zaštite na radu za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. točke 2. Pravilnika moraju imati osnovna andragoška znanja koja se dokazuju ispravom ovlaštene ustanove o osposobljenosti iz područja osnovnih andragoških znanja, odnosno potvrdom visokoškolske ustanove ako su ta znanja stekli tijekom studija.

Pročitajte više klikom na poveznicu: Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.