MONTER GRAĐEVINSKE SKELE-OSPOSOBLJAVANJE

 HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za poslove montera/ke građevinske skele putem verificiranog programa za vaše potrebe.

Program je namijenjen kadrovima koji se žele osposobiti za montaže i demontaže građevinske skele. To su pretežno osobe koje te poslove i radne zadatke obavljaju u praksi u građevinskim poduzećima i drugim tvrtkama, a nisu pohađale potrebno sustavno osposobljavanje, a osposobljavanje proizlazi iz potreba polaznika za formaliziranjem prethodno stečenih vještina i znanja iz područja navedenih poslova zbog zahtjeva tržišta rada. To će im dati mogućnost da postanu konkurentiniji na lokalnom i globalnom tržištu rada, te im omogućava brže zapošljavanje i/ili napredovanje u karijeri.

U program osposobljavanja mogu se upisati osobe sa najmanje:

Program osposobljavanja u trajanju od 124 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 24 sati izvodi se u učionici ustanove.

Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 100 sati obavlja se na poligonu/gradilištu pojedinačno.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.