Ispitivanje panik rasvjete

Panik rasvjeta je sigurnosna rasvjeta koja označava najkraći put iz objekta ili građevine u siguran otvoren prostor u što kraćem  propisanom vremenu.

Ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti panik rasvjete ili sigurnosne rasvjete započinje već s ugradnjom i puštanjem u pogon rasvjete ugrađene  u obijekt – građevinu, a temelji se na Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) i Zakona o zaštiti požara (N.N., br. 92/10.).

Ispitivanje panik rasvjete mora se vršiti najmanje jednom godišnje.

Za Vas vršimo ispitivanje panik rasvjete u najkraćem roku i po najpovoljnijoj cijeni!

Pročitajte druge zanimljivosti:

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

ISPITIVANJE TIPKALA ZA ISKLJUČENJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.