Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Zakonom o zaštiti od požara člankom 40,  (NN 92/10) propisano je da se ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (hidrantskih mreža, vatrodojava, plinodojava, protupožarnih zaklopki i dr.), mora periodički provjeravati najmanje jednom godišnje od strane ovlaštene pravne osobe, sukladno tehničkim normativima, normama i uputama proizvođača.

HD usluge d.o.o. posjeduje tehničke, kadrovske i materijalne uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe da bi obavljali poslove provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara kao i sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para te zaštitnih instalacija i uređaja  za sprečavanje širenja požara i nastajanje eksplozija, te posjeduje ovlaštenja za obavljanje tih poslova izdana od nadležnog ministarstva.

Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara za Vas vršimo u najkraćem roku i po najpovoljnijoj cijeni!

Pročitajte druge zanimljivosti:

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

HIDRANTSKA MREŽA – ATEST – ISPITIVANJE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.