Detekcija plina, da ili ne i zašto je potrebno to ispitati ?

Za prisutnu dilemu i nedoumicu, obratite nama se s povjerenjem . Detekcija plina vrši se najsuvremenijim instrumentima i kadrom osposobljenim za vršenje ovih poslova.

Pravilnikom o sustavima za dojavu požara Narodne novine  br. 056/1999), propisuju se tehnički i drugi zahtjevi za projektiranje, ugradnju, rekonstrukciju, preuzimanje, održavanje i uporabu sustava za dojavu požara sa namjenom primjene u građevinama i prostorima, a poradi otkrivanja požara u njegovoj najranijoj fazi, sve u cilju zaštite osoba i imovine od posljedica njegova djelovanja.

Sustav za dojavu požara primjenjuje se na:

1. građevine i prostore za koje je, primjenom odgovarajuće metode procjene ugroženosti od požara (npr. TVRB 100, Euroalarm ili dr.), utvrđena obveza ugradnje sustava za dojavu požara kao posebne mjere zaštite od požara,

2. građevine i prostore za koje je obveza ugradnje sustava za dojavu požara kao posebne mjere zaštite od požara utvrđena temeljem posebnih propisa,

3. građevine i prostore za koje je obveza ugradnje sustava za dojavu požara propisana posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara.

Pravilnikom  o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 044/2012), ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima.
Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.
Periodično ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.
Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za otkrivanje i dojavu požara  Zakonom o zaštiti od požara NN 092/2010, članak 40. stavak 1, vlasnici odnosno korisnici građevina najmanje jednom godišnje obvezni su provjeravati i ispitati ispravnost i funkcionalnost izvedenih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu požara.

Pročitajte više na temu “Detekcija plina”:

ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

ISPITIVANJE PANIK RASVJETE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.