BRAVAR- osposobljavanje

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju bravar putem verificiranog programa za vaše potrebe.

Uvjeti upisa:

–  18 godina života,

–  završena osnovna škola,

–  liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti.

Program osposobljavanja u trajanju od 190 sati realizirati će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 54 sata izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 16 sati realizirati će se u učionici za vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati izvodi se u radnim uvjetima u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

–   čitati radionički/sklopni crtež i montažne upute bravarske konstrukcije te izabrati materijal

–   izraditi jednostavne dijelove konstrukcije

–   prepoznati opasnosti pri rukovanju alatima i strojevima

–   rukovati alatima i strojevima na siguran način

–   izvoditi poslove montaže i demontaže jednostavnijih bravarskih konstrukcija

–   provesti montažu, temeljnu zaštitu i održavati bravarsku konstrukciju

–   provesti pregled, osnovno održavanje alata i strojeva te voditi radnu evidenciju

–   razvrstati i odlagati otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša

–   primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.