BLOWER DOOR TEST

Znate li što je blower door test /test s upuhavajućim vratima/ – zrakopropusnost građevine?  I da isto trebate ispitati kod gradnje novih građevina?  Saznajte o čemu se radi.

Od početka 2020. godine sve novo projektirane zgrade i kuće, a koje se nakon toga i grade moraju biti građevine gotovo nulte energije. Pored ovog noviteta, za takve građevine uvedeno je i obavezno testiranje zrakopropusnosti doma /blower door test/. Testiranje kao takvo ne treba gledati samo kao zakonsku obvezu, već kao na nešto što će biti korisno, te ga se zato preporučuje napraviti u visokoj roh bau fazi.

Blower door test je ispitivanje zrakopropusnosti vanjske ovojnice zgrade. Važnost ispitivanja je utvrditi koliko zraka prolazi kroz zatvorene prozore, zatvorena vrata, krovove, zidove, te koliko zraka iznutra prema van prolazi u atmosferu, odnosno izvana prema unutra.

U kontinentalnoj Hrvatskoj ispitivanje zrakopropusnosti zgrade obavezno je za sve zgrade koje su energetskog razreda B, odnosno A u primorskoj Hrvatskoj i to prije tehničkog pregleda zgrade.

Blower door test provodimo na način da se u građevini ili dijelu građevine napravi potlak, a potom i predtlak pomoću ventilatora koji se privremeno postavi u otvor za vrata. Sustav stvara razliku tlaka unutarnjeg i vanjskog zraka gdje se stvara razlika od otprilike 50 Pa /pascala/. Kod razlike od 50 Pa, utvrđuje se koliko zraka ulazi u građevinu ili izlazi iz građevine van. Pomoću mjernog uređaja detektiraju se izmjene zraka u ispitivanom prostoru.

Blower door test provodimo od trenutka kada ugradite prozore, mehaničke sustave ventilacije, vrata, parnu branu. Uređaj za mjerenje se ugrađuje u vanjska vrata i zatvara se ovojnica zgrade, zatvarate prozore, brtvite kamin i pokrećete sustav.

Loša zrakopropusnost

Ako zrak ulazi kroz ovojnicu građevine, mjesta koja propuštaju treba zabrtviti. Brtvljenje se izvodi sa specijalnim trakama za brtvljenje. Ako je zrakopropusnost zgrade povećana, isto će povećati potrošnju energije, odnosno veći će biti troškovi grijanja i hlađenja, a ako se vodena para infiltrira u zidove, može doći do građevinske štete. Neučinkoviti sustavi ventilacije pogoršat će kvalitetu zraka u prostoru, a pukotine na ovojnici uzrokovat će više buke.

Gubici energije ventilacijom

Lošom ventilacijom se  najbrže  gubi energija u građevini. Gubitak energije možete stvarati sami namjerno / otvaranjem prozora i vratiju, ventilatorima, stvaranjem propuha i sl./ ili nenamjerno izvedbom građevine, lošim konstrukcijskim detaljima, elementima i sustavima.

Namjerni gubitci jednostavno se mogu izbjeći promjenama navika i ugradnjom sistema ventilacije s rekuperatorom topline.

Nenamjerni gubici su veći i skuplji problem. Tu ubrajamo sve gubitke koji nastaju kroz razne otvore, pukotine, spojeve, vanjsku građevinsku stolariju /vrata i prozore/ krovište i slično. Ovo naročito dolaze do izražaja kod nepovoljnih vremenskih uvjeta posebice kod velike razlike u temperaturi, vjetru jer tada građevina postaje tkz. „vila propuh” i gubi najviše dragocjene energije upravo kada joj je najpotrebnija. Građevina tada naprosto „baca novac u vjetar”.

Da bi ste ovo izbjegli, potrebno je djelovati u svim fazama izgradnje građevine od projektiranja građevine, odabira materijala i izrade detalja njihovih spojeva, preko stručne izvedbe radova, ugradnje elemenata i sustava, pa do redovitog i pravilnog održavanja cijele građevine. Zrakopropustnost od presudne je važnosti kod niskoenergetske gradnje i mora se osigurati kod pasivnih građevina.

Pročitajte više na temu Blower door test:

ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA

UPUTE ZA RAD KOD IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA SANACIJI OBJEKATA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU RADNIKA IZLOŽENIH STATODINAMIČKIM, PSIHOFIZIOLOŠKIM I DRUGIM NAPORIMA NA RADU

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.