ARMIRAČ- OSPOSOBLJAVANJE

Osposobite se za jednostavne poslove u zanimanju ARMIRAČ putem HD učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih.

UVJETI UPISA

–  18 godina života

–  završena osnovna škola

–  liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

– Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike građevinskih materijala,

– čitati nacrt i upute za armaturne konstrukcije te izabrati materijal,

– izvoditi jednostavne armiračke poslove u izvedbi različitih vrsta armatura na građevinskim  objektima,

rukovati armiračkim alatima i strojevima na siguran i stručan način,

provesti pregled, osnovno održavanje alata i strojeva te voditi radnu evidenciju,

razvrstati i odložiti otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša,

– primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 150 sati realizirati će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 44 sata izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 6 sati realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati izvodi se u radnim uvjetima armirača u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.