TEST O ZAŠTITI NA RADU

Provjerite svoje znanje o zaštiti na radu u našem testu. On će Vam pomoći da usvojite sve što ste naučili na predavanjima o zaštiti na radu ili, ukoliko ih još niste pohađali, će Vas uvesti u temu zaštite na radu.

Dobrodošli Test