BUKA NA RADU

Želite li provijeriti kolika je buka na radu? HD usluge nude mogučnost provijere izloženosti buci na radnom mjestu u svakom trenutku rada radnika uz najpovoljnije uvijete na tržištu.

Pravilnikom o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu,  utvrđuju se  minimalni zahtjevi zaštite radnika od rizika po njihovo zdravlje i sigurnost koji proizlaze ili mogu proizaći od izloženosti buci, a posebno rizika po sluh. Zahtjevi iz ovog pravilnika primjenjuju se na djelatnosti u kojima radnici zbog svoga rada su ili mogu biti izloženi rizicima uzrokovanim bukom.

Propisane granične vrijednosti izloženosti i upozoravajuće vrijednosti izloženosti tijekom osamsatnog radnog dana kao i razine vršnih vrijednosti zvučnoga tlaka jesu:

a) granična vrijednost izloženosti:

L(EX,8h) = 87 dB (A) i p(peak) = 200 Pa (140 dB(C) u odnosu na referentni zvučni tlak 20 μPa);

b) gornja upozoravajuća granica izloženosti:

L(EX,8h) = 85 dB (A) i p(peak) = 140 Pa (137 dB(C) u odnosu na referentni zvučni tlak 20 μPa);

c) donja upozoravajuća granica izloženosti

L(EX,8h) = 80 dB (A) i p(peak) = 112 Pa (135 dB(C) u odnosu na referentni zvučni tlak 20 μPa).

Za granične vrijednosti izloženosti vrijedi, da poslodavac pri utvrđivanju stvarne izloženosti radnika mora uzeti u obzir smanjenje buke zbog uporabe osobne zaštitne opreme za zaštitu sluha, dok za upozoravajuće vrijednosti izloženosti vrijedi da taj učinak ne smije uzimati u obzir.

Pročitajte druge zanimljivosti:

ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

MJERENJE OSVJETLJENOSTI RADNOG PROSTORA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.