Zaštita žena na radu

Ustav Republike Hrvatske jamči zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda među kojima je i jednakost s obzirom na spol. Provedba načela jednakih mogućnosti i jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pitanjima zapošljavanja i obavljanja zanimanja jedna je od direktiva Europske unije ugrađena u Zakon o radu.

Zaštita žena, odnosno radnica regulirano je Zakon o zaštiti na radu. U njega je ugrađeno više direktiva Europske unije među kojima i ona koja se odnosi na uvođenje mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja na radu trudnih radnica te radnica koje su nedavno rodile.

Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (NN 91/15), utvrđuju se rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu koja je nedavno rodila i radnicu koja doji, te poslovi koje ni pod kojim uvjetima ne smiju obavljati trudna radnica i radnica koja doji.

Zaštita žena na radu propisana je posebnim člankom čime je poslodavac obvezan provoditi posebnu zaštitu na radu trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile i radnica koje doje, radi zaštite od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva i oporavak od trudnoće i poroda.

Prilagodba uvjeta, organizacija radnog vremena te promjena mjesta rada ne smije kao posljedicu imati smanjenje plaće trudnim radnicama, radnicama koje su nedavno rodile i radnicama koje doje.

Ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje trudnih radnica, odnosno na plod te na sigurnost i zdravlje radnica koje su nedavno rodile, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za njih odgovarajući, daje specijalist medicine rada na prijedlog specijalista ginekologije, odnosno porodništva, na temelju procjene rizika.

Zaštita žena podrazumijeva da specijalist medicine rada na prijedlog specijalista pedijatra, odnosno izabranog liječnika obiteljske medicine, a na temelju procjene rizika također daje ocjenu o rizicima koji bi mogli štetno utjecati na sigurnost i zdravlje djeteta koje doji radnica, kao i ocjenu o tome koji su poslovi za nju odgovarajući.

Pročitajte druge zanimljivosti uz temu ” Zaštita žena na radu”:

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – OBVEZE POSLODAVCA

OBVEZE POSLODAVCA – ZAKON O RADU

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.