Zaštita nepušača na radu

Zaštita nepušača na radu definirana je Zakonom o zaštiti na radu iz kojeg proizlazi:

  • poslodavac je obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima,
  • zabranjeno je pušenje na radnim sastancima,
  • zabranjeno je pušenje na mjestu rada,
  • iznimno, poslodavac može pisanim putem dozvoliti pušenje u posebnoj prostoriji, odnosno prostoru na kojima je obvezan postaviti znak dozvoljenog pušenja.

Ne pridržavanje odredbi o zabrani pušenja predstavlja prekršaj poslodavca, pa će se novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 kuna kazniti za prekršaj poslodavac ako na propisani način ne osigura zabranu pušenja i ako ne utvrdi i ne označi u kojim je prostorijama i prostorima pušenje iznimno dozvoljeno.

Za isti prekršaj, i to novčanom kaznom od 3.000 do 10.000 kuna kaznit će se i odgovorna osoba pravne osobe, tj. direktor. U slučaju ponavljanja prekršaja kaznit će se poslodavac te odgovorna osoba u dvostrukom iznosu.

Pročitajte druge zanimljivosti uz temu “Zaštita nepušača”:

SREDSTVA OVISNOSTI NA RADNOM MJESTU

OBVEZE I PRAVA RADNIKA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.