Ugovorno obavljanje poslova zaštite na radu

 Na temelju Zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara, nudimo Vam mogućnost ugovornog obavljanja poslova zaštite na radu, kojim se obvezujemo izvršiti:

 • Izradu Procjene rizika, sukladno zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o izradi procjene rizika    
 • Izrada Revizije  Procjene rizika
 • Izrada Procjene rizika + radna mjesta za rad s računalom
 • Izrada Programa osposobljavanja radnika   
 • Izrada Elaborata iz zaštite na radu / protupožarne zaštite   
 • Ispitivanje radnog okoliša-fizikalni čimbenici (radni prostori);
  • temperature zraka,
  • relativne vlage,
  • osvijetljenosti,
  • buka
 • Ispitivanje sustava ventilacije           
 • Ispitivanje kemijskih štetnosti          
 • Ispitivanje električne instalacije
 • Ispitivanje tipkala za isklop el.struje
 • Ispitivanje panik rasvjete      
 • Ispitivanje gromobrana         
 • Ispitivanje uzemljenja           
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavca za poslove ZNR-a
 • Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za poslove ZNR-a
 • Osposobljavanje povjerenika radnika za poslove ZNR-a
 • Osposobljavanje radnika za pružanje prve pomoći  
 • Osposobljavanje radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara 
 • Osposobljavanje radnika za rad na računalu
 • Ispitivanje radne opreme       
 • Ispitivanje kotlovnice
 • Ispitivanje dizalice    
 • Ispitivanje skele        
 • Ispitivanje unutarnje  hidrantske mreže
 • Ispitivanje vanjske  hidrantske mreže
 • Ispitvanje  sprinkler instalacije        
 • Ispitivanje FM 200 / NOVEC instalacije     
 • Ispitivanje plinske instalacije
 • Ispitivanje vatrodojavnog sustava    
 • Ispitivanje sustava detekcija gorivih plinova
 • Ispitivanje sustava odimljavanja       
 • Ispitivanje protupožarnih uređaja i instalacije – PPZ
 • Ispitivanje sustava nepropusnost plinske instalacije
 • Ispitivanje sustava detekcija CO      
 • Izrada plana evakuacije         
 • Osposobljavanje voditelja evakuacije i spašavanja  
 • Izrada plana i programa evakuacije i spašavanja     
 • Provođenje vježbe evakuacije i spašavanja  

Za više informacija obratite nam se putem telefona 01/ 562 05 89, e-mail: info@hdusluge.hr ili kontakt obrasca.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.