TESAR/KA- OSPOSOBLJAVANJE

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za poslove tesara/ke putem verificiranog programa za vaše potrebe.

Uvjeti upisa:

–   18 godina života

–   završena osnovna škola

–   liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju TESARA/KE

Program osposobljavanja u trajanju od 175 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 5 sati realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati se izvodi radnim uvjetima tesara/ke u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

–   razlikovati materijale za radove

–   čitati jednostavne građevinske nacrte izvođenja tesarskih radova; odabrati i pripremiti materijal

–   upotrijebiti alat, pribor, strojeve i pomagala na stručan i siguran način

–   sudjelovati u jednostavnim fazama izrade tesarske drvne konstrukcije

–   prepoznati opasnosti kod izvođenja radova te primjeniti naputke sigurnog kretanja na gradilištu

–   provesti podešavanje, oštrenje i održavanje alata, pribora, strojeva i pomagala; voditi radnu i servisnu dokumentaciju

–   razvrstati i odložiti otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša

–   primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.