Specijalist zaštite na radu

 HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih, provodi program usavršavanja za poslove specijalista/ice zaštite na radu sa ciljem da se polaznici usavrše sukladno potrebama za obavljanje poslova zaštite na radu za određenog poslodavca i/ili ovlaštenika poslodavca.

Završetkom programa polaznici ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o obavljanju poslova zaštite na radu .

Usavršavanje specijalista/ice zaštite na radu namijenjeno je za:

  • osobe koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;
  • osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu
  • osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu);
  • osobe koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika  i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu);
  • osobe koje se žele usavršiti za stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

UVJETI UPISA ZA PROGRAM SPECIJALISTA/ICE ZAŠTITE NA RADU

U program usavršavanja za poslove specijalista/ice za zaštite na radu može se upisati osoba koja ima:

  • 18 godina života,
  • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
  • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
  • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Program u trajanju od 250 sati realizira se redovitom ili  konzultativno-instruktivnom  nastavom. Programom je određeno izvođenje sadržaja pojedinih nastavnih cjelina nastavnog plana i programa: teorijske nastave u trajanju od 82 sata, vježbi u trajanju 88 sati i praktične nastave u trajanju od 80 sati.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.