Smrtna ozljeda na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac je obvezan odmah obavijestiti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor ukoliko se dogodila smrtna ozljeda u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad.

Inspektor rada je dužan obaviti nadzor povodom događaja odmah nakon primitka obavijesti o tome poslodavca, radnika, policije ili od liječnika koji je radniku pružio prvu medicinsku pomoć.

Ukoliko se dogodila smrtna ozljeda na radu, poslodavac je obvezan pozvati na očevid na mjestima rada povjerenika radnika za zaštitu na radu.
Poslodavac je obvezan u roku dva radna dana od nastanka ozljede sazvati sjednicu Odbora zaštite na radu.

Odbor zaštite na radu poslodavac je obvezan osnovati ako zapošljava 50 i više radnika ili ako je tako propisano posebnim zakonom ili drugim propisom.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako u slučaju smrtne ozljede ne sazove sjednicu odbora za zaštitu na radu u roku od dva radna dana od nastanka takve ozljede (članak 34. stavak 7.)

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako odmah po nastanku ozljede ne obavijesti tijelo nadležno za inspekcijski nadzor o smrtnoj ili teškoj ozljedi (članak 65. stavci 1. i 2.)

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.