Rukovatelj valjkom

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za poslove u zanimanju rukovatelj valjkom putem verificiranog programa za vaše potrebe.

UVJETI UPISA:

 • 18 godina života
 • završena osnovna škola
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelj valjkom
 • vozačka dozvola „B“ kategorije

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirati će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 38 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u  trajanju od 100 sati se izvodi u radnim uvjetima rukovatelj valjkom u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Razlikovati dijelove valjka te objasniti njihovu funkciju
 • Pripremiti valjak za početak rada
 • Rukovati valjkom na stručan i siguran način
 • Pripremiti valjak za transport na specijalnom vozilu
 • Provesti osnovno održavanje; otkriti i prijaviti kvar te voditi radnu i servisnu evidenciju
 • Razvrstati i odložiti otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć   u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.