RUKOVATELJ MOTOKULTIVATOROM

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju rukovatelj motokultivatorom putem verificiranog programa za vaše potrebe.

UVJETI UPISA

 – navršenih 18 godina života,

–   završena najmanje osnovna škola,

–   liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja “Rukovatelj motokultivatorom” u trajanju od 94 sata realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 28 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirat će se u učionici za vježbe. Praktični dio programa u  trajanju od 64 sata se izvodi u radnim uvjetima rukovatelja motokultivatorom u tvrtci/obrtu s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

– Razlikovati dijelove motokultivatora te objasniti njegovu funkciju,

–  provesti montažu priključaka na motokultivator,

–  pripremiti motokultivator za početak rada,

–  rukovati motokultivatorom na siguran način,

–  prepoznati opasnosti u radu s motokultivatorom i priključcima,

–  provoditi pregled, osnovno održavanje motokultivatora i priključaka te voditi radnu evidenciju,

–  primijeniti sigurnosne mjere zaštite na radu,  zaštite od požara te pružiti prvu pomoć.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.