Rukovatelj/ica šumskim zglobnim traktorom

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju rukovatelj/ica šumskim zglobnim traktorom putem verificiranog programa za vaše potrebe.

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA

Rukovatelj/ica šumskim zglobnim traktorom u šumarstvu obavlja poslove u svim vremenskim uvjetima (posao prekida samo u ekstremnim uvjetima hladnoće ili jake kiše i nevremena).

Rad s ovim strojem može biti opasan prilikom nestručnog rukovanja te zbog toga osposobljavanje polaznika mora osigurati potrebno znanje kojim će se moći izbjeći nesreća.

Navedeni poslovi spadaju u poslove s posebnim uvjetima rada.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za rukovatelja/-icu šumskim zglobnim traktorom mogu se upisati osobe sa najmanje:

  • završenom osnovnom školom
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za rukovatelja/-icu šumskim zglobnim traktorom
  • odgovarajućom vozačkom dozvolom

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program osposobljavanja u trajanju od 130 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom.

Teorijski dio programa u trajanju od 30 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio osposobljavanja u trajanju od 100 sati obavlja se kod tvrtke/poduzeća s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o suradnji.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.