RUKOVATELJ/ICA KRUŽNOM PILOM – CIRKULAROM

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju rukovatelj/ica kružnom pilom- cirkularom putem verificiranog programa za vaše potrebe.

Uvjeti upisa:

  • završena najmanje osnovna škola,
  • navršenih 18 godina života,
  • lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Radno okruženje i uvjeti rada:

  •     rad na otvorenom prostoru u svim vremenskim uvjetima,
  •     fizički rad,
  •     šumske površine,
  •     dnevni i smjenski rad,
  •     izloženost nepovoljnoj mikroklimi, buci i vibracijama.

Program osposobljavanja u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 40 sati izvodi se u učionici ustanove. Praktični dio programa u trajanju od 120 sati realizira se u šumskim tvrtkama (licencirani obrti za sječu i izradu ogrijevnog drveta), s kojima Učilište ima sklopljen Sporazum o suradnji.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.