Rukovatelj CNC tokarilicom

Osposobite se za poslove “Rukovatelj CNC tokarilicom” putem HD učilišta, ustanove za obrazovanje odraslih.

U program osposobljavanja za rukovatelja CNC tokarilicom mogu se upisati osobe s:

  • završenom srednjom školom tehničkog smjera
  • navršenih 18 godina
  • liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja CNC tokarilicom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  • Podesiti i pripremiti CNC tokarilicu,
  • koristiti se mjernim alatima, napravama i priborom CNC tokarilice,
  • rukovati upravljačkom jedinicom CNC tokarilice,
  • unijeti program u upravljačku jedinicu stroja i izvršiti simulaciju obrade,
  • pratiti izvođenje programa prema definiranoj tehnologiji,
  • provesti održavanje CNC tokarilice,

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja “Rukovatelj CNC tokarilicom” u trajanju od 145 sati realizirati će se redovitom nastavom ili konzultativno – instruktivnom nastavom, prema nastavnom planu i programu.

Teorijski dio nastave u trajanju od 35 sati realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 110 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojim ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima (za CNC tehnologiju opremljena CNC tokarilicama).

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.