RUČNO RUKOVANJE TERETIMA

Procjena rizika za ručno rukovanje teretima utvđuje se Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.

Kontinuiranim razvojem suvremenih tehnologija, danas je još uvijek pri izvođenju pojedinih radnih zadataka neizostavno ručno rukovanje teretima. Pri tome je radnik izložen naporima koji mogu utjecati na njegovo zdravlje.

Ručno rukovanje teretima ima dvije komponente: težinu tereta i vrijeme potrebno za prenošenje tereta. Što je teret veći to se zadatak može sporije obavljati. Jednako tako, što je težina tereta manja, broj ponavljanja radne operacije može biti veći. Stoga će se ova smjernica baviti s dva aspekta rukovanja teretom: težinom tereta i brojem ponavljanja.

Ručno rukovanje teretima označava bilo koju od sljedećih aktivnosti koje se provode od strane jednog ili više radnika: dizanje, držanje, spuštanje, guranje, povlačenje, nošenje ili pomicanje tereta.

Ponavljanje radnog zadatka definira se učestalošću pokreta i brojem izvođenja radnih operacija (zadataka), odnosno odgovara na pitanje koliko često se jedna operacija ponavlja u minuti, i koliko dugo se izvršava tijekom radne smjene. Zadaci koji imaju visoku učestalost ponavljanja mogu biti označeni kao ponavljajući zadaci, što znači da je trajanje jednog ciklusa pojedine radne operacije manje od 30 sekundi. Pokreti su prilično kratkog trajanja, neprekidno se ili često ponavljaju i obično su uvijek isti. U radnim procesima oni uglavnom uključuju pokrete ruku.

Ponavljajući pokreti najčešće se pojavljuju u radnim procesima koji uključuju: rezanje, zavrtanje, pakiranje, sortiranje, kontrolu, šivanje, tipkanje, … .

Zdravstveni učinci ručnog rukovanje teretom. Karakterizirani su poremećajima koštano-zglobnog sustava cijelog tijela. Ručno rukovanje teretima ima za posljedicu ozljede na mišićima, tetivama i zglobovima. Opterećenje koštano-zglobnog sustava, koje je posljedica kontinuiranog  ručnog rukovanja teretom, dovodi do razvoja bolesti u svezi s radom, kao što su bolna leđa, bolni vrat i promjene na zglobovima. Izvođenje ponavljajućih pokreta pri  rukovanju teretima može izazvati upalu  i oštećenje tetiva, mišića, živaca i drugih mekih tkiva, što na kraju rezultira razvojem nekog od sindroma prenaprezanja. Sindromi prenaprezanja se ubrajaju u profesionalne bolesti, a najčešće zahvaćaju ruke, odnosno ručni zglob, lakat i rame.

Za one poslodavce koji aktivno sudjeluju pri izradi procijene rizika dajemo u slici prikaz granične vrijednosti težine pri podizanju, držanju i prenošenju tereta (izvor: Health and Safety Executive, UK).

Granične vrijednosti uzimaju u obzir spol, visinu na koju se podiže teret i udaljenost tereta od tijela.

Prekoračenje navedenih vrijednosti ukazuju na povećani rizik od ozljeđivanja i oštećenja sustava za kretanje.

Procjena rizika se provodi usporedbom težine tereta i vrijednosti u pojedinim zonama.

Kada se rukovanje teretom izvodi kroz više zona, u obzir se uzima niža vrijednost tereta.

Ako težina tereta prelazi granične vrijednosti i/ili se radna operacija ponavlja češće od jednom u dvije minute, procjenu rizika je potrebno provesti primjenu posebne metode sukladno odredbama Pravilnika.

Za sve ostalo obratite nam se s povjerenjem, pomoći ćemo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte druge zanimjivosti:

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU RADNIKA IZLOŽENIH STATODINAMIČKIM, PSIHOFIZIOLOŠKIM I DRUGIM NAPORIMA NA RADU

IZLOŽENOST RADNIKA STATODINAMIČKIM NAPORIMA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.