Procjena rizika – kako je izraditi?

Zakonska obveza izrade

Pravilnikom o izradi procjene rizika NN 71/2014 i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika NN 129/2019, propisuju se uvjeti, način i metoda izrade procjene rizika, obvezni sadržaji obuhvaćeni procjenom i podaci na kojima se procjena rizika temelji te klasifikaciju opasnosti, štetnosti i napora na radu i u vezi s radom.

Pravilnikom se propisuju minimalni zahtjev koje je potrebno ispuniti kod procjenjivanja rizika ali ne utječe na primjenu drugih priznatih načina i metoda procjene rizika nakon što su ispunjeni propisani minimalni zahtjevi.

Što je procjena rizika ?

Procjena rizika je postupak kojim se utvrđuje razina opasnosti, štetnosti i napora u smislu nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti u svezi s radom te poremećaja u procesu rada koji bi mogao izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje radnika.

Tko sve može izraditi procjenu rizika ?

Procjenu rizika mogu izrađivati ovlaštene osobe  /ovlaštene tvrtke/ za izradu procjene rizika.

Procjenu rizika za vlastite potrebe može izrađivat i  poslodavac.

Tko sve sudjeluje  u izradi procjene rizika?

Poslodavac je obvezan imati izrađenu procjenu rizika za sve poslove koje za njega obavljaju radnici i osobe na radu.

Procjena rizika mora odgovarati postojećim opasnostima, štetnostima i naporima.

Pri procjenjivanju rizika obvezno sudjeluju radnici koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, odnosno povjerenik radnika za zaštitu na radu koji zastupa radnike koji obavljaju poslove za koje se procjenjuju rizici, ovlaštenik poslodavca koji je ovlašten za organizacijsku jedinicu u kojoj se obavljaju poslovi za koje se procjenjuju rizici i stručnjaci zaštite na radu, a poslodavac po potrebi uključuje i stručnjake iz pojedinih područja.

O procjeni kao i izmjenama i dopunama procjene rizika, na svojim sjednicama raspravlja odbor zaštite na radu koji prihvaća procjenu rizika ili predlaže ispravke, te daje primjedbe i prijedloge.

Pročitajte više:

OTVORILI STE TVRTKU, OBRT, AGENCIJU, SERVIS.., ŠTO VAM JE POTREBNO DALJE ČINITI ?

PROCJENA RIZIKA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA PRI RUČNOM RUKOVANJU TERETIMA

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – OBVEZE POSLODAVCA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.