Pregled vida – povrat troškova

Prema Pravilniku o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu, poslodavac je obvezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:

– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom

– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika

– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.

Povrat troškova

Trošak periodičnog pregleda vida ide na trošak HZZO-a, te poslodavac ne snosi nikakve dodatne troškove.

Izvanredni pregled vida za sve radnike koje rade na računalu neovisno koliko sati u radnom danu, a nikada do sada nisu obavili pregled vida i oni radnici koji zatraže da im se prekontrolira vid, račun ide na teret poslodavca.

Pročitajte druge zanimljivosti:

RAD NA SIGURAN NAČIN S RAČUNALOM

NAPORI PRI RADU S RAČUNALOM

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.