Postani student! Upiši najtraženiji preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu osigurava svoju prepoznatljivost kao mjesto stalnog unapređenja i poboljšanja studiranja i stjecanja znanja i kompetencija, a sada i kroz preddiplomski sveučilišni studijski program „Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš“

Područje utjecaja preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa „Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš“ ima nacionalni karakter jedinstvenog tipa na području Republike Hrvatske,  odnosno komplementarno se nadopunjava sa studijskim programima iz Europske unije.

Preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje 3 godine, odnosno 6 semestara.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ica inženjer/ka sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša (univ.bacc.ing.sec.).

CILJ OBRAZOVANJA

Sveučilišnim studijem stječu se znanja i kompetencije iz područja sigurnosti na radu (sredstva rada, zakonodavni okvir), zaštite od požara (izgaranje i gašenje), zaštite okoliša  (toksikologija, onečišćenje i zaštita tla, vode i zraka) i zaštite zdravlja ljudi (ergonomija, radna psihologija, profesionalne bolesti) što podrazumijeva razumijevanje društveno – ekonomskih principa sigurnosti na radu.

MOGUĆNOSTI PO ZAVRŠETKU PROGRAMA

•             stečena znanja i kompetencije sveučilišnog/e prvostupnika/ice inženjera/ke sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša osiguravaju veliku zapošljivost u području industrijske proizvodnje, zaštite okoliša i sigurnosti pri radu

•             preddiplomski sveučilišni studijski program osmišljen je po uzoru na slične studijske programe u EU, kako bi se osiguralo usuglašavanje kompetencija stručnjaka iz RH sa zahtjevima EU.

•             studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš izvodi se kao sveučilišni redoviti studij na koji se mogu upisati redoviti, ali i izvanredni studenti, u cilju omogućavanja studiranja osobama u radnom odnosu.

Sve dodatne informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanja za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća, pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na web stranici Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (www.simet.unizg.hr)  ili pozivom u studentsku referadu na broj: 044/533 379, lokal 108 ili upitom na elektroničku poštu matic@simet.unizg.hr.

Pročitajte više:

POSTANI STUDENT NAJTRAŽENIJEG ZANIMANJA !

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.