POSTANI STUDENT NAJTRAŽENIJEG ZANIMANJA !

Na Sveučilištu u Zagrebu fakultetu „Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš“ ostalo je još upražnjeno nekoliko mjesta. Iskoristite priliku, te budite među odabranim studentima koje po završetku studija čeka siguran posao.

Područje utjecaja preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa „Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš“ ima nacionalni karakter jedinstvenog tipa na području Republike Hrvatske,  odnosno komplementarno se nadopunjava sa studijskim programima iz Europske unije.

Preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš traje 3 godine, odnosno 6 semestara.

Završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova te akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ica inženjer/ka sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša (univ.bacc.ing.sec.).

CILJ OBRAZOVANJA

Sveučilišnim studijem stječu se znanja i kompetencije iz područja sigurnosti na radu (sredstva rada, zakonodavni okvir), zaštite od požara (izgaranje i gašenje), zaštite okoliša  (toksikologija, onečišćenje i zaštita tla, vode i zraka) i zaštite zdravlja ljudi (ergonomija, radna psihologija, profesionalne bolesti) što podrazumijeva razumijevanje društveno – ekonomskih principa sigurnosti na radu.

Sve dodatne informacije vezane uz prijavu studijskih programa, bodovanja za upis na studijske programe, vrednovanje posebnih postignuća, pravo prednosti pri upisu, privremene i konačne rang-liste možete naći na web stranici Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (www.simet.unizg.hr)  ili pozivom u studentsku referadu na broj: 044/533 379, lokal 108 ili upitom na elektroničku poštu matic@simet.unizg.hr.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.