Otvorili ste tvrtku, obrt, agenciju, servis.., što Vam je potrebno dalje činiti ?

Opis radnji i postupaka koje je potrebno napraviti prema Zakonu o zaštiti na radu:

I Z R A D I T I

O S P O S O B I T I

 • Osposobiti radnika za rad na siguran način     
 • Osposobiti  radnika za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara           
 • Osposobiti radnika za rad na računalu  
 • Osposobiti poslodavca za rad na siguran način           
 • Osposobiti  ovlaštenika poslodavca za rad na siguran način            
 • Osposobiti  povjerenika radnika za rad na siguran način      
 • Osposobiti  voditelja evakuacije i spašavanja   
 • Osposobiti  radnika za pružanje prve pomoći   

I S P I T A T I

 • Ispitati radnu opremu  
 • Ispitati radni okoliš – fizikalni činbenici
 • Ispitati električnu instalaciju      
 • Ispitati sustav ventilacije            
 • Ispitati kemijske štetnosti        
 • Ispitati tipkala za isklop el.struje             
 • Ispitati  panik rasvjetu 
 • Ispitati gromobran     
 • Ispitati kotlovnicu          
 • Ispitati unutarnju  hidrantsku mrežu    
 • Ispitati  vanjsku  hidrantsku mrežu        
 • Ispitati  sprinkler instalacije       
 • Ispitati  FM 200 / NOVEC instalacije       
 • Ispitati plinske instalacije           
 • Ispitati vatrodojavni sustav       
 • Ispitati sustava detekcija gorivih plinova             
 • Ispitati  sustava odimljavanja   
 • Ispitati  protupožarne uređaje i instalacije         
 • Ispitati  sustav plinodojave        
 • Ispitati sustav detekcije CO       

V J E Ž B E           

 • Izvršiti vježbu evakuacije i spašavanja

NAPOMENA: ako pojedini nabrojeni sustavi nisu ugrađeni ili ih nema instaliranih u objektu rada, nema zakonske obveze za iste.

Pročitajte više:

MINIMALNI TEHNIČKI UVJETI (MTU)

OBVEZE POSLODAVCA PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA RADNIKA

ISPITIVANJE RADNE OPREME, KOJE I ZAŠTO?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.