Osposobljavanje za ZIDARA/ICA

Zapošljavate strane radnike koji nemaju stručno osposobljavanje  za obavljanje poslova građevinskih zidara,  HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju ZIDAR putem verificiranog programa za vaše potrebe.

1.  OPĆI PODACI O PROGRAMU

Program osposobljavanje za jednostavne poslove u zanimanju ZIDAR/ICA

 • Obrazovni sektor:  GRADITELJSTVO I GEODEZIJA
 • Razina složenosti poslova:  2.
 • Trajanje programa:  160 sati
 • Opravdanost donošenja programa

Potrebama građenja, održavanja i rekonstrukcije građevina u suvremenom građenju; uvođenje novih tehnologija i građevnih materijala u ekonomično građenje zidanjem; sve većoj potrebi obrtničke izrade zidarskih radova; potrebama tržišta rada; mogućnostima zapošljavanja u području građevinarstva u serijskoj proizvodnji građevina, zidarskim obrtima i na tržištu rada EU.

Uvjeti upisa

 • 18 godina života
 • završenu osnovnu školu
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju ZIDAR/ICA
 • Radno okruženje i uvjeti rada

Rad se izvodi na otvorenome i/ili zatvorenome prostoru, ne rijetko u uskim i skučenim prostorima uz neprirodan položaj tijela i tjelesne napore, na visini, na skelama, ljestvama te izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu, statičkom i dinamičkom naporu.

Zidar/ka posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči, a za obavljanje posla potrebna je opća tjelesna snaga i izdržljivost.

Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima – sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski i mikroklimatski uvjeti.

Osposobljavanje za zidara/ica zahtijeva od polaznika: uredan vid, uredan sluh, uredna ravnoteža, uredna funkcija mišićnokoštanog, krvno – žilnog i dišnog sustava.

U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu.

Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad na visini, na skeli, na ljestvama, zaštiti zdravlja od štetnog utjecaja dizanja teških tereta, dinamičkog i statičkog napora, Pravilniku o sigurnosti strojeva.

2.  KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 • Razlikovati građevne materijale za zidarske radove
 • Čitati jednostavne građevinske nacrte izvođenja zidarskih radova; odabrati i pripremiti materijal
 • Upotrijebiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
 • Izraditi jednostavnu zidarsku konstrukciju različitim materijalima za zidanje
 • Osposobljavanje za zidara/ica podrazumijeva prepoznavanje opasnosti kod izvođenja zidarskih radova te primjena naputaka sigurnog kretanja na gradilištu
 • Provesti održavanje alata, pribora, strojeva i pomagala; voditi radnu i servisnu dokumentaciju
 • Razvrstati i odložiti zidarski otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša
 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

3.  TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanje za zidar/ica u trajanju od 160 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 55 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 5 sati realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati se izvodi radnim uvjetima zidara/ke u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

Konzultativno – instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu teorijske nastave. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, primjenom informacijsko – komunikacijske tehnologije (ICT) on line kontaktom polaznika i nastavnika, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Obratite nam se s povjerenjem, pomoći ćemo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte druge zanimljivosti uz temu ” Osposobjavanje za ZIDARA/ICA” :

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA RUKOVANJE VILIČAROM

OSPOSOBLJAVANJE OSOBA ZA RAD S MOTORNOM PILOM

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU RADNIKA IZLOŽENIH STATODINAMIČKIM, PSIHOFIZIOLOŠKIM I DRUGIM NAPORIMA NA RADU

Profesionalizam, predanost poslu, visokoeducirani i iskusni kadar, individualni pristup, ljubazan tim nastavnika…
samo su neke od odlika koje posjeduje HD Učilište.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.