Rad od kuće- obveze poslodavca

Temeljem članka 3. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14., 118/14), u daljnjem tekstu: Zakon, a koji se odnosi na rad od kuće, mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na koje moraju ići, ili kojemu imaju pristup tijekom rada zbog poslova koje obavljaju za poslodavca, kao i svaki prostor, odnosno prostorija koju poslodavac koristi za obavljanje poslova i koja je pod njegovim izravnim ili neizravnim nadzorom.

Nadalje u istom članku se navodi da je izdvojeno mjesto rada mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca.

Iz toga proizlazi da se mjesto rada i izdvojeno mjesto rada (rad od kuće) tretira na isti način pa je poslodavac odgovoran za izradu procjene rizika kao i za provođenje svih mjera zaštite na radu na izdvojenim mjestima rada (rad od kuće), koje proizlaze iz Zakona i njegovih podzakonskih propisa.

Izvor: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike/najčešća pitanja 2018

Pročitajte više:

OSPOSOBITE SE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN OD KUĆE [E-LEARNING]

RAD NA SIGURAN NAČIN S RAČUNALOM

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – OBVEZE POSLODAVCA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.