NAPORI VIDA I GOVORA

Napori vida i govora regulirani su Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu  propisuje se  da poslodavac ima obvezu u procjeni rizika utvrditi poslove na kojima je radnik izložen naporu vida i/ili govora.

Ako pri procjeni rizika utvrdi postojanje napora vida i/ili govora, poslodavac je obvezan ocijeniti veličinu rizika za sigurnost i zdravlje radnika, a uzimajući u obzir:

– za napor vida:

  • predmet ili aparat u ili kroz koji radnik mora gledati radi obavljanja posla (npr. mikroskop, sitni elementi pri montaži)
  • zahtjeve posla (npr. brzina rada, norma)
  • dužinu trajanja posla (u danu, mjesecu)
  • osvijetljenost prostora u kojem se obavlja posao (prirodna/umjetna, raspored rasvjetnih tijela, bliještanje, odsjaji)

– za napor govora:

  • značajke prostora u kojem radnik obavlja posao govoreći (zaprašen, male vlažnosti)
  • dužinu trajanja posla (u danu, mjesecu)
  • jačinu tona kojim se govori odnosno jačina buke u prostoru u kojem radnik obavlja posao govoreći.

Poslodavac je obvezan procijenjeni rizik odgovarajućim mjerama smanjiti na prihvatljivu razinu.

Za sve ostalo obratite nam se s povjerenjem, pomoći će mo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte više:

NAPORI PRI RADU S RAČUNALOM

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.