NAPORI PRI UPORABI OSOBNE ZAŠTITNE OPREME

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu  propisuje se  da poslodavac ima obvezu u procjeni rizika utvrditi napore pri uporabi osobne zaštitne opreme.

Pravilnikom se propisuje da;

  • Korištenje osobne zaštitne opreme može predstavljati dodatni napor za radnika dok radi.
  • Radnik ne smije nositi osobnu zaštitnu opremu duže od onog vremena koje mu je potrebno da sigurno obavi radni zadatak.
  • Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela i glave zadržava toplinu tijela pa se posebno treba voditi računa o izboru i dužini nošenja osobne zaštitne opreme zbog pregrijavanja tijela.
  • Zbog dodatnog opterećenja dišnog i srčano-žilnog sustava, kod uporabe respiratora nužno je uzeti u obzir zdravstveno stanje radnika.

Za sve ostalo obratite nam se s povjerenjem, pomoći ćemo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte više:

IZLOŽENOST RADNIKA STATODINAMIČKIM NAPORIMA

ZAŠTITA NA RADU PRI UPORABI RADNE OPREME

ZAŠTITA RADNIKA PRI IZLOŽENOSTI BUCI NA RADU

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.