NAPORI PRI RADU S RAČUNALOM

Napori pri radu s računalom promatraju se kroz mnogobrojne zdravstvene smetnje koje nastaju prilikom rada s računalom, a mogu biti posljedica vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora. Napori pri radu s računalom mogu se u potpunosti otkloniti ili spriječiti adekvatnom opremom na radnom mjestu, ispravnim držanjem tijela, korekcijom refrakcijskih anomalija i organizacijskim mjerama. Napori pri radu s računalom obveze su poslodavca da ukloniti sve opasnosti i štetnosti s radnog mjesta, omogućiti radnicima prekide u radu, vježbe rasterećenja i preglede vida kod specijalista medicine rada.

Pravilnik o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu zakonodavac je propisao  napore pri radu s računalom pri čemu je  poslodavac obavezan procjenjivati razinu rizika za sve poslove koji se obavljaju s računalnom i drugom opremom, uzimajući u obzir rizik od narušavanja zdravlja radnika zbog vidnog, statodinamičkog i psihofiziološkog napora u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika.

Značajno je i napomenuti i da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, za koje je u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

Napori pri radu s računalom – zaslon

Kako bi se smanjilo opterećenje pri radu sa zaslonom, poslodavac je obvezan planirati aktivnosti radnika na takav način da se rad sa zaslonom periodički izmjenjuje s drugim aktivnostima.

Ako ne postoji mogućnost promjene aktivnosti radnika, odnosno radnik nema spontanih prekida tijekom rada, poslodavac mu je, ovisno o težini radnih zadataka i posljedičnog vidnog i statodinamičnog napora, tijekom svakog sata rada mora osigurati odmore u trajanju od najmanje pet minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

Napori pri radu s računalom – pregled vida

Poslodavac je obvezan osigurati pregled vida radnika kod specijaliste medicine rada/ medicine rada i sporta:

  • prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom
  • svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika
  • na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.

Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijaliste oftalmologije/oftalmologije i optometrije ako se pri pregledu iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je specijalistički pregled potreban.

Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera iz ovoga članka ne smiju ići na teret radnika.

Za sve ostalo obratite nam se s povjerenjem, pomoći će mo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte više:

ZAŠTITA NA RADU PRI UPORABI RADNE OPREME

IZLOŽENOST RADNIKA PSIHOFIZIOLOŠKIM NAPORIMA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.