Nadzor – sustav zaštite na radu

Što je nadzor- sustav zaštite na radu u poslovnim subjektima?

Direktori u poslovnim subjektima /tvrtka, obrt, ustanova …/ moraju biti sposobni donositi odluke kojima će osigurati dobro i razborito upravljanje sustavima zaštite na radu u tim tvrtkama. Tim se odlukama osigurava i pouzdanost zdrastvenog sustava zdravlja zaposlenika u poslovnom subjektu, a vezano uz Zakon o zaštiti na radu.

Vlasnici poslovnih subjekata snose glavnu odgovornost za odabir prikladnih direktora /koje u većini slučajeva imenuju ovlaštenicima zaštite na radu/ i dužne su osigurati da ti direktori strikno se pridržavaju zakonski propisanih odredbi iz područja zaštite na radu Republike Hrvatske.

Nadzor – Sustav zaštite na radu mora funkcionirati na baznom dokumentu u svakom poslovnom subjektu zvan Procjena rizika. Procjena rizika je osnova za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu. Ranije razumijevanje mjera sigurnosti i zaštite zdravlja kroz dugi niz godina temeljilo se na načelu pridržavanja zakonskih propisa. Međutim, raznolikost radnih aktivnosti, osobitost svakog radnog mjesta i svi vidovi rada ne mogu se u potpunosti obuhvatiti i tretirati zakonskim odrednicama ma kako ih široko tumačili. Pristup koji se temelji na otkrivanju onoga što je već pošlo po zlu, ili što nije u skladu sa zakonskim odrednicama, ne može predvidjeti što se sve može dogoditi niti može spriječiti nastanak štetnog događaja. Procjena rizika omogućuje prepoznavanje svih opasnosti koje mogu naškoditi radnicima i uzrokovati neželjene posljedice. Ona omogućuje procjenjivanje ozbiljnosti tih posljedica i pronalaženje najprikladnijih rješenja za zaštitu od njih. Prevencija je vodeće načelo procjene rizika.

Dakle, cijeli se postupak temelji na dokumentima?

Želite li biti sigurni da valjano upravljate sustavom i da vas neće varati slatkorječivim nazivima, obratite nam se s punim povjerenjem u isto će mo vas uputiti bez naknade i troška.

Pročitajte više:

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU – OBVEZE POSLODAVCA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.