Nadzor i snimanje radnika

Nadzor i snimanje radnika te praćenje njegovog radnog učinka i produktivnosti rada nije ništa novo, međutim pitanje je što je zakonom dopušteno odnosno nije dopušteno poslodavcu u djelu nadziranja i snimanja radnika.

Zakonom  o zaštiti na radu  propisano je da za nadzor i snimanje radnika poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanima Zakonom.

Za nadzor i snimanje radnika dopušteno je korištenje nadzornih uređaja radi kontrole ulaska i izlaska iz radnih prostorija i prostora te radi smanjenja izloženosti radnika riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja na radu ili u vezi s radom.

Za nadzor i snimanje radnika zabranjeno je postavljanje nadzornih uređaja u prostorijama za osobnu higijenu i presvlačenje radnika.

Zakonom  o zaštiti na radu  propisano je da nadzor i snimanje radnika ako nadzorni uređaji čitavo radno vrijeme prate sve pokrete radnika tijekom obavljanja poslova, odnosno ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih uređaja, poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti radničkog vijeća.

Ako radničko vijeće, odnosno sindikalni povjerenik s pravima i obvezama radničkog vijeća uskrati suglasnost, poslodavac može u roku od 15 dana od dana dostave izjave o uskrati suglasnosti tražiti da tu suglasnost nadomjesti arbitražna odluka u skladu s provedbenim propisima donesenima na temelju općeg propisa o radu.

Poslodavac je obvezan prilikom zapošljavanja pisanim putem obavijestiti radnika da će biti nadziran nadzornim audio, odnosno video uređajima.

Zakonom  o zaštiti na radu  propisano je da nadzor i snimanje radnika poslodavac ne smije koristiti snimljene materijale u svrhe koje nisu propisane ovim Zakonom, ne smije ih emitirati u javnosti niti pred osobama koje nemaju ovlasti na nadzor opće sigurnosti i zaštite na radu te je obvezan osigurati da snimljeni materijali ne budu dostupni neovlaštenim osobama.

Odredbe ovoga Zakona o zabrani snimanja i zabrani korištenja snimljenih materijala obvezuju poslodavca i u odnosu na djecu i maloljetnike, neovisno nalaze li se na mjestima rada u svojstvu maloljetnih radnika ili osoba na radu.

Obratite nam se s povjerenjem, pomoći će mo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte više:

OBAVJEŠĆIVANJE I SAVJETOVANJE

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.