Liječnički pregled radnika i povrat troškova poslodavcu

Liječnički pregledi radnika nemoraju uvijek biti  i trošak za poslodavca. Pored obveze poslodavca da neke zaposlenike obvezno mora slati na lječnički pregled kod doktora medicine rada, posebice kod poslova s posebnim uvjetima rada, sukladno Pravilnikom o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 05/84) iste nemora plaćati.

Kako ostvariti povrat sredstava utrošenih na liječnički pregled radnika?

Posjeduje li tvrtka veliki broj ljudi, koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada, a na koje ih mora poslodavac poslati o svom trošku, predstavlja veliki izdatak za tvrtku, no moguće je ostvariti povrat troškova od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.    

Prethodni liječnički pregled                                                                                    

Rasporedom radnika na poslove s posebnim uvjetima rada poslodavac je dužan budućeg zaposlenika poslati na liječnički pregled prije zasnivanja radnog odnosa kako bi se utvrdila njegova zdravstvena sposobnost ili eventualni nedostaci koji bi ga sprječavali da takve poslove obavlja. Upućivanje radnika vrši se putem obrasca RA-1 uz napomenu da se navede da se radi o predhodnom pregledu kako bi ostvario povrat troškova. Poslodavac u ovom slučaju plaća troškove pregleda, a radnikova je dužnost da zatražiti račun i napomenuti kako je potrebno popuniti dokumentaciju za ostvarenje povrata troškova poslodavcu.

Da bi se ovo ostvarilo potrebno je da radnik preglede mora obavljati u zakonski propisanim rokovima, što znači ako je radnik dužan liječnički pregled obavljati svakih dvije godine onda na isti mora ponovno pristupiti prije isteka dvije godine. Periodički pregledi moraju se obaviti u roku od najviše 15 dana prije isteka propisanog roka.

HZZO snosit će troškove prethodnog pregleda kao i periodičkih pregleda za radna mjesta:

  • koji su označeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada,
  • na kojima prema propisima i kolektivnom ugovoru radnici mogu raditi samo nakon prethodnog i redovnog utvrđivanja zdrastvene sposobnosti,
  • koja su utvrđena propisima o mirovinskom osiguranju kao izuzetno teški i za zdravlje i radnu sposobnost štetni te se na njima staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

Pregledi vida za radna mjesta s računalom

Pravilnikom  o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu poslodavac je dužan zaposlenike koji rade na ovim radnim mjestima upućivati na liječnički pregled prije zasnivanja radnog odnosa.

Radno mjesto s računalom  je svako radno mjesto na kojem radnik provede radeći na računalu više od 4 sata.

Poslodavac je dužan uputiti na lječnički pregled:

– prije početka zapošljavanja na poslovima koji se obavljaju s računalom

– svakih pet godina do 45. godine života i svake tri godine nakon 45. godine života radnika

– na zahtjev radnika, zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, odnosno sa zaslonom.

(2) Radnici imaju pravo na pregled vida kod specijaliste oftalmologije/oftalmologije i optometrije ako se pri pregledu iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da je specijalistički pregled potreban.

(3) Potrebna financijska sredstva za provedbu mjera iz ovoga članka ne smiju ići na teret radnika.               

Pročitajte druge zanimljivosti:

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU RADNIKA IZLOŽENIH STATODINAMIČKIM, PSIHOFIZIOLOŠKIM I DRUGIM NAPORIMA NA RADU

NAPORI PRI RADU S RAČUNALOM

OBVEZE POSLODAVCA – ZAKON O RADU

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.