KROVOPOKRIVAČ – OSPOSOBLJAVANJE

 HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju krovopokrivač i izolater putem verificiranog programa za vaše potrebe.

Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju krovopokrivač i izolater provodi se s ciljem da se polaznici osposobe za obavljanje poslova i radnih zadaća na siguran način sukladno uvođenju novih tehnologija, profila novih poslova u graditeljstvu, usklađenost s potrebama tržišta rada i mogućnostima zapošljavanja u području graditeljstva te formaliziranja prethodno stečenih znanja i vještina na ovim poslovima.

UVJETI UPISA

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju krovopokrivač i izolater može se upisati osoba sa:

– najmanje završenom osnovnom školom

– navršenih 18 godina života

– liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju krovopokrivač i izolater

Teorijski dio nastave u trajanju od 42 sata realizirat će se u učionicama ustanove, a praktični dio programa u trajanju od 128 sati realizirat će se pod nadzorom mentora kod poslodavca s kojima ustanova ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji ili u specijaliziranoj učionici ustanove, opremljenoj odgovarajućim nastavnim sredstvima.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.