KERAMIČAR- osposobljavanje

HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju keramičar- oblagač putem verificiranog programa za vaše potrebe.

Uvjeti upisa:

–   navršenih 18 godina života

–   završenu osnovnu školu

–   liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju keramičar- oblagač.

Program osposobljavanja u trajanju od 140 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 38 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 2 sata realizirati će se u učionici za vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati se izvodi u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

Kompentencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • čitati građevni nacrt keramičarskih i oblagačkih radova,
  •  odabrati i pripremiti građevni materijal za radove,
  • izvoditi jednostavne keramičarske i oblagačke radove,
  • koristiti alat, pribor, pomagala i uređaje na siguran i stručan način,
  • prepoznati opasnosti u radu s alatom, priborom, pomagalima i uređajima,
  • održavati alat, pribor, pomagala i uređaje te voditi radnu evidenciju,

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.