IZLOŽENOST RADNIKA STATODINAMIČKIM NAPORIMA

Opterećenja pri kojima izloženost radnika statodinamičkim naporima pri kojima su radnici izloženi riziku razvoja bolesti sustava za kretanje nazivamo  statodinamički napori. Izloženost radnika statodinamičkim naporima obuhvaćaju statičke i dinamičke napore, a pojavljuju se pri ručnom rukovanju teretima, obavljanju ponavljajućih zadataka i statičkom naporu.

Opseg, veličinu, način, izloženost radnika statodinamičkim naporima regulirano je Pravilnikom o zaštiti na radu radnika izloženih statodinamičkim, psihofiziološkim i drugim naporima na radu.

Kako bi izbjegao ručno rukovanje teretima, poslodavac je obvezan koristiti odgovarajuću radnu opremu, sredstva za prijenos i prijevoz tereta.

Poslodavac je obvezan, kad god je to moguće, izloženost radnika statodinamičkim naporima u djelu izvršenja posla organizirati na takav način da se izbjegnu ponavljajući zadaci i statički napor.

U slučajevima kada se ne može izbjeći izloženost radnika statodinamičkim naporima pri ručnom rukovanju teretima, poslodavac je obvezan radnicima osigurati odgovarajuća tehnička pomagala i poduzeti odgovarajuće organizacijske mjere kako bi se smanjio rizik od oštećenja sustava za kretanje.

U slučajevima kada se ne može izbjeći ručno rukovanje teretima, ponavljajući zadaci ili statički napor, poslodavac je obvezan:

– procijeniti rizike za sigurnost i zdravlje radnika

– poduzeti mjere kako bi se izbjegao ili smanjio rizik od oštećenja sustava za kretanje.

Poslodavac je obvezan u sklopu procjene rizika procijeniti i rizike izloženost radnika statodinamičkim naporima pri ručnom rukovanju teretima, obavljanju ponavljajućih zadataka i statičkom naporu.

Izloženost radnika statodinamičkim naporima kao čimbenike koje treba uzeti u obzir pri procjenjivanju rizika za sigurnost i zdravlje radnika pri ručnom rukovanju teretima su:

– osobine tereta: pretežak ili prevelik teret, nespretan ili teret težak za obuhvatiti, nestabilan teret ili teret čiji se sadržaj može lako pomaknuti, teret koji zahtijeva da se njime rukuje na određenoj udaljenosti od tijela ili koji zahtijeva savijanje ili iskrivljenje tijela, teret kod čijeg rukovanja postoji vjerojatnost ozljede radnika, pogotovo u slučaju sudara

– fizički napor potreban za rukovanje teretom: prenaporan rad, rad koji zahtijeva često okretanje tijela ili se izvodi u nestabilnom položaju tijela, rad pri kojem postoji vjerojatnost naglog pomicanja tereta

– osobine radnog okoliša: nema dovoljno prostora za obavljanje posla, nemogućnost rukovanja teretom na sigurnoj visini ili uz primjereni položaj tijela radnika, neravan pod, opasnost od spoticanja ili pokliznuća, razlike u visini poda ili radne površine zbog čega se teret mora premještati s različitih visina, nestabilna uporišta za noge, neprimjerena temperatura, vlaga ili ventilacija i prenošenje tereta stepenicama ili ljestvama

– zahtjevi posla: suviše čest ili suviše dug fizički napor, nedovoljan odmor ili vrijeme za oporavak, prevelike udaljenosti kod podizanja, spuštanja ili prenošenja tereta, brzina rada određena postupkom na koju radnik ne može utjecati.

Za sve ostalo obratite nam se s povjerenjem, pomoći će mo Vam pri ovoj obvezi !

Pročitajte više:

PROCJENA RIZIKA ZA SIGURNOST I ZDRAVLJE RADNIKA PRI RUČNOM RUKOVANJU TERETIMA

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.