Ispitivanje radnog okoliša

Sukladno članku 45. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14) kao i Pravilnika o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16), poslodavac je dužan, prema odredbama ovoga Pravilnika, na propisani način osigurati ispitivanje radnog okoliša u sljedećim slučajevima:

1. kada radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka

2. kada je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću razinu osvijetljenosti

3. kada u radnom postupku nastaje buka ili vibracije

4. kada u radnom postupku nastaju plinovi, pare, prašine ili aerosoli

5. kada je moguća prisutnost bioloških štetnosti (agensa) korištenih pri radu izvan primarne fizičke izolacije.

Ispitivanje radnog okoliša obavlja se:

1. odmah nakon što su nastali uvjeti, odnosno promjene zbog kojih je ispitivanje obvezno

2. na temelju rješenja inspektora rada ili

3. periodički u rokovima koji ne mogu biti duži od tri godine, ako posebnim propisom nije

drukčije određeno

Sukladno tome, u mogućnosti smo Vam ponuditi slijedeće usluge:

  • ispitivanje mikroklimatskih uvjeta na mjestu rada (temperatura zraka, relativna vlažnost zraka, brzina strujanja zraka);
  • mjerenje osvijetljenosti unutrašnjih i vanjskih radnih prostora prema normama HRN EN 12464-1:2012 i HRN EN 12464-2:2014;
  • mjerenje i ocjenjivanje buke na radu i određivanje izloženosti buci prema normi HRN EN ISO 9612:2010;
  • ispitivanje učinkovitosti sustava provjetravanja;
  • ispitivanje kemijskih štetnosti
  • ispitivanje bioloških štetnosti – mikrobiološko uzorkovanje zraka s naknadnom laboratorijskom analizom (rizični i nerizični radni te ostali prostori).

Kontaktirajte nas za ispitivanje radnog okoliša: upitom za ponudu, mailom, telefonom.

Pročitajte više:

MJERENJE OSVJETLJENOSTI RADNOG PROSTORA

ISPITIVANJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE

OTVORILI STE TVRTKU, OBRT, AGENCIJU, SERVIS.., ŠTO VAM JE POTREBNO DALJE ČINITI ?

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.