Godišnja izobrazba i usavršavanje stručnjaka zaštite na radu

Prema Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu, ovlaštena osoba mora izrađivati i provoditi godišnje planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja svojih stručnjaka zaštite na radu u odnosu na metode obavljanja poslova zaštite na radu prema Poslovniku iz članka 8. stavka 1. i 2. navedenog pravilnika, u opsegu dobivenog ovlaštenja i o tome voditi odgovarajuće zapise.

Planovi izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja iz stavka 1. ovoga članka te njihova provedba mora biti regulirana Poslovnikom o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu iz članka 8. stavka 1. navedenog Pravilnika.

Planove izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja, ovlaštene osobe provode u suradnji sa: visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih, javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva, udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja te drugim pravnim i fizičkim osobama čija je djelatnost u skladu s vrstama poslova za koje se izdaje ovlaštenje prema navedenom Pravilniku.

HD UČILIŠTE ustanova za obrazovanje odraslih provodi godišnju izobrazbu i usavršavanje stručnjaka zaštite na radu I. i II.  stupnja.

Nakon završne provjere znanja za polaznika vodi se  evidencija kroz Zapis o provedenim izobrazbama i stalnom stručnom usavršavanju stručnjaka zaštite na radu temeljem Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu članak 9, stavak 1. sa slijedećim podatcima:

  1. teme izobrazbe i stručnog usavršavanja u odnosu na dobiveno ovlaštenje
  2. podatke o osobama (pravnim i fizičkim) koje su provele izobrazbu i stručno usavršavanje
  3. podatke o osobama koje su sudjelovale u izobrazbi i stručnom usavršavanju
  4. razdoblje u kojem je provedena izobrazba i usavršavanje.

Zapis je potkrijepljen odgovarajućim dokazima- programom i potvrdom  izdanim od strane HD učilišta ustanove za obrazovanje odraslih.

Pročitajte druge zanimljivosti:

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU

POSLOVI ZAŠTITE NA RADU

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.