Fasader- osposobljavanje

 HD učilište, ustanova za obrazovanje odraslih vrši osposobljavanje osoba za jednostavne poslove u zanimanju FASADERA/KE putem verificiranog programa za vaše potrebe.

UVJETI UPISA

–   18 godina života

–   završenu osnovnu školu

–   liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju FASADER

RADNO OKRUŽENJE I UVJETI RADA FASADERA

Rad fasadera se izvodi na otvorenome nerijetko u uskim i skučenim prostorima uz neprirodan položaj tijela i tjelesne napore uključujući statički i dinamički napor, na visini, na skeli, na ljestvama i izloženosti prašini, buci, vrućini, propuhu, kemijskim sredstvima koji nadražuju kožu, oči, dišni sustav.

Uvjeti rada ovise i o vremenskim uvjetima – sunce, kiša, vjetar, niske i visoke temperature, zimski uvjeti i drugi klimatski uvjeti.

Fasader/ka posao obavlja stojeći, često mijenja položaj tijela, okreće se, prigiba, penje ili čuči, a za obavljanje posla potrebna je opća tjelesna snaga i izdržljivost.

U radu se provode opće i posebne mjere zaštite i sigurnosti s kojima se polaznik upoznaje kroz nastavnu cjelinu zaštita na radu. Posebne mjere sigurnosti i zaštite treba provoditi prema naputku za siguran rad na visini, skeli, ljestvama i strmim konfiguracijama građevnih objekata, gdje može doći do poskliznuća i nezgode, zaštiti od štetnog kemijskog utjecaja fasaderskog materijala, Pravilniku o sigurnosti strojeva

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

–   Razlikovati materijale za fasaderske radove; pripremiti materijal

–   Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova na siguran i stručan način

–   Izvoditi jednostavnije postupke u izradi fasade

  Provoditi preglede alata, pribora, strojeva i pomagala te voditi radnu dokumentaciju

–   Razvrstati i odložiti fasaderski otpad u svrhu zaštite zdravlja i okoliša

–   Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

TRAJANJE PROGRAMA I NAČIN IZVOĐENJA

Program osposobljavanja u trajanju od 155 sati realizirat će se redovitom ili konzultativno – instruktivnom nastavom. Teorijski dio programa u trajanju od 50 sati izvodi se u učionici ustanove, a izvođenje vježbi u trajanju od 5 sati realizirati će se u učionici za demonstracijske vježbe. Praktični dio programa u trajanju od 100 sati se izvodi radnim uvjetima fasadera/ke u obrtu/tvrtci s kojima je sklopljen ugovor o obavljanju praktične nastave i suradnji kod provođenja završne praktične provjere.

Konzultativno – instruktivna nastava – broj sati skupnih konzultacija iznosi dvije trećine od ukupnog broja sati planiranih za pojedinu nastavnu cjelinu teorijske nastave. Skupne konzultacije se izvode s cijelom obrazovnom skupinom i obavezne su za sve polaznike. Individualne konzultacije se provode putem elektroničke pošte, primjenom informacijsko – komunikacijske tehnologije (ICT) on line kontaktom polaznika i nastavnika, neposredno, prema utvrđenom rasporedu i potrebi polaznika.

Vježbe i praktična nastava se provode u punom fondu sati. Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirat će mentor.

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.