NOVI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ

Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu dobio je dopusnicu Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti i obrazovanja za izvođenje diplomskoga sveučilišnog studija Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš, koji kreće s izvođenjem nastave od 3.10.2022. godine.


Time je studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš postao jedina visokoškolska institucija na području Republike Hrvatske koja izvodi sveučilišni studij na preddiplomskoj i diplomskoj razini, a koji objedinjava tri važna područja zaštite na radu: sigurnost na radu, zaštitu zdravlja radnika i zaštitu radnog okoliša.

Diplomski studijski program Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš odobren je kao sveučilišni redoviti studij s miješanom upisnom kvotom studenata što znači, osim redovitih studenata predviđena je i upisna kvota za izvanredne studente, kako bi se omogućilo i studiranje
osobama koje su u radnom odnosu.


Po završetku diplomskog sveučilišnog studijskog programa stječe se akademski naziv magistar/magistra inženjer/inženjerka Sigurnosti, zdravlja na radu i radnog okoliša.


Pravo prijave na diplomski studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju svi kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš ili sveučilišni preddiplomski ili integrirani studij iz svih polja tehničkih znanosti, prirodnih
znanosti, biotehničkih znanosti, područja biomedicine i zdravstva te interdisciplinarnih tehničkih znanosti na nekom drugom visokom učilištu i stekli najmanje 180 ECTS bodova.


ZA KANDIDATE KOJI SU ZAVRŠILI PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ILI PREDDIPLOMSKI STRUČNI I DIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ SRODNOG PODRUČJA SIGURNOSTI/ZAŠTITE NA RADU PREDVIĐEN JE UPIS RAZLIKOVNE GODINE DO MAX. 60 ECTS BODOVA KAO UVJET ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SIGURNOST, ZDRAVLJE NA RADU I RADNI OKOLIŠ.


Sve obavijesti vezane uz prijavu i upise možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://www.simet.unizg.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomski-sveucilisni-studij-sigurnost-zdravlje-na-radu-i-radni-okolis

Osnovna djelatnost tvrtke je obavljanje poslova vezanih za zaštitu na radu, zaštitu od požara i zaštitu okoliša, tehničkih ispitivanja i projektiranje za što posjedujemo odgovarajuće licence, odnosno ovlaštenja nadležnih ministarstava.

Copyright © 2020. HD usluge d.o.o.